Welkom op Bouwdochters.nl. Meld u gratis aan!

Bouwdochters.nl > Voorwaarden

 

Bouwdochters
T.P. Witteveen

Vitusdyk 6
8615 LN Blauwhuis
0515-579870
0653-291705
www.bouwdochters.nl
info@bouwdochters.nl
Rabobank: NL52 RABO 0124.8720.69
BTW NL : 1193.88.327.B01
K.v.K. : 01105821

 

Definities

Bouwdochters

Alle pagina's die deel uitmaken van de website : http://www.Bouwdochters.nl

Advertentie

Het aanbieden van een product of service en/of het vragen naar een rpoduct of service op Bouwdochters.nl

Adverteerder

De Particulier of bedrijf die één of meerdere advertenties heeft geplaatst op Bouwdochters.nl

Gebruiker

Ieder persoon die , op wat voor manier dan ook, gebruikt maakt van Bouwdochters.nl. Hieronder valt onder  meer, maar niet uitsluitend, het zoeken naar en het bekijken van advertenties, het reageren op advertenties en/of bieden op advertenties.

Schade

Alle vormen van schade, zowel direct als indirect.

 

Registreren

Het plaatsen van een advertentie op Bouwdochters.nl nadat de adverteerder zich heeft geregistreerd op    Bouwdochters.nl, dit is mogelijk via onze aanmeld optie.

Aan het registreren op Bouwdochters.nl zijn geen kosten verbonden.

De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat,ten tijde van het registreren , alle gegevens volledig en naar waarheid zijn ingevuld.

De adverteerder is vrij om zelf een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen. De adverteerder is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van deze gegevens. Bouwdochters.nl aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het door de adverteerder ter beschikking stellen van zijn gegevens aan derden.

De adverteerder dient zelf zorg te dragen dat de ingevulde gegevens actueel blijven , indien nodig kan de adverteerder deze zelf wijzigen.

Bouwdochters.nl is niet verantwoordelijk voor het ontbreken en/of onjuist zijn van gegevens verstrekt door de adverteerder.

 

Adverteren

Na registreren is het mogelijk om zonder kosten een advertentie te plaatsen op Bouwdochters.nl

De adverteerder draagt zelf zorg voor de inhoud van de advertentie. Bouwdochters aanvaard geen enkele aansprakelijkheid mbt de inhoud.

Het is niet toegestaan een advertentie meerdere malen te plaatsen, ook niet in verschillende categorieën en/of groepen. Hieronder valt ook het plaatsen met soortgelijke kenmerken en/of eigenschappen.

Alleen advertenties gerelateerd aan de Hengelsport komen in aanmerking voor plaatsing.

Niet toegestaan zijn advertenties die voldoen aan onderstaande voorwaarden:

- Multi Level Marketing Advertenties

- Advertenties met enkel een verwijzing naar een andere website.

- Advertenties mbt Affilliate/Partner programma's

- Erotische advertenties

- Advertenties waar productfoto's worden vervangen door logo's of banners. Dit word aangemerkt als spam.

- Advertenties door winkeliers waarvan de producten niet leverbaar of met levertijd worden getoond , zullen worden verwijdert.

Het is een adverteerder ten alle tijde toegestaan zijn advertentie te wijzigen of te verwijderen.

Bouwdochters behoud zich het recht voor advertenties te wijzigen of te verwijderen

Bouwdochters is niet aansprakelijk voor schade en-of ander nadeel die ontstaat door het niet kunnen tonen van de advertentie.

 

Betaalde diensten

Bouwdochters bied de mogelijkheid om advertenties extra te promoten, aan deze dienst zijn extra kosten verbonden.

Bouwdochters geeft geen enkele garantie omtrent de resultaten van de extra promotie. Hier kunnen dus geen rechten aan worden ontleend.

Bouwdochters is niet aansprakelijk  voor schade en-of ander nadeel die ontstaat door het niet kunnen tonen van de advertentie met de daaraan gekoppelde promoot opties.

Eenmaal aangeschafte promoties worden niet geretourneerd.

 

Overige aansprakelijkheid

Bouwdochters is niet aansprakelijk voor schade of ander nadeel , die voortvloeit uit het niet bereikbaar zijn van Bouwdochters.

Bouwdochters is niet aansprakelijk voor sites die buiten het Bouwdochtersdomein vallen. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, site´s die bereikbaar zijn via gesponsorde koppelingen in een advertentie. Hierom aanvaardt Bouwdochters geen aansprakelijkheid mebt tot schade en of ander nadeel die voortvloeit uit het bezoeken van betreffende website.

 

Onrechtmatige handelingen

Indien er in strijd met deze voorwaarden en of de wet word gehandeld heeft Bouwdochters het recht om advertenties te wijzogen en of te verwijderen. Wij behouden ons het recht voor om ovetreders de toegang tot de website te ontzeggen.

Bij misbruik van Bouwdochters kan aangifte worden gedaan en zullen gegevens van de adverteerder en of gebruiker, zonder voorafgaande toestemming, ter beschikking worden gesteld aan justitie.

Bij oplichting verleend Bouwdochters alle mogelijke hulp aan justitie en zullen ook de gegevens van adverteerder en of gebruiker ,zonder voorafgaande toestemming, aan justitie ter hand worden gesteld.

 

Vrijwaring

Adverteerder vrijwaart Bouwdochters tegen alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op het beweerdelijk niet voldaan zijn aan de hierboven beschreven punten.

De adverteerder is aanprakleijk voor alle kosten van verweer die terzake door Bouwdochters moeten worden gemaakt.

 

Prijzen

 

Alle, op Bouwdochters.nl ,vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van type of overige fouten. Aan deze foutieve prijsopgaves kunnen geen rechten worden ontleent.

Verifieer de prijzen altijd bij de adverteerder!

Copyright Bouwdochters.nl, alle rechten voorbehouden